CZ SK

DETEKTORY PLYNOV neprenosné, nástenné

Nástenné autonómne detektory nebezpečných plynov

  • Dokonalá ochrana proti nebezpečiu
  • Maximálne jednoduchá inštalácia
  • Žiadna zložitá kabeláž, čidla ani ústredňa
  • Voliteľná detekcia viac než 200 plynov
  • Detekcia kritické teploty
  • Detekcia zaplavenia
  • Uzavrenie prívodov médií
  • Núdzové spustenie ventilácie
  • Nízka cena a prevádzkové náklady

Produkty sú v súlade s nariadením č.361/2007 Zb., nariadením č.312/2005 Zb., vyhláškou č.268/2011 Zb., a normami ČSN EN 50402 (2011) a ČSN 73 6058 (2009) 

DETEKTORY PLYNOV nástenné (autonómne)

10 položiek

Výrobca:

Prehľadať výsledky filtra fulltextom

Zobraziť:

Další volitelné plyny:

CH4- Metán (zemný plyn, bioplyn, CNG)

C4H10 - Bután (bután, propán-bután, LPG)
CO - Oxid uhoľnatý
H2 - Vodík 
NH3 - Amoniak (čpavok)
Výpary z benzínu a nafty
Ostatné horľavé a výbušné plyny
Cl2 -Chlór
O2 - Kyslík
O3 - Ozón
HCL - Chlorovodík
H2S - Sírovodík
NO2 - Oxid dusičitý
NO - Oxid dusnatý
SO2 - Oxid siričitý
CH2O - Formaldehyd
C2H4 - Ethylén
C2H4O - Ethylénoxid
H2 - Vodík
HCN - Kyanovodík
PH3 - Fosfán/Fosfin
SiH4 - Silan
ClO2 - Oxid chloričitý
Ostatné chemické látky
CO2 - Oxid uhličitý
CH4- Metán (zemní plyn, bioplyn, CNG)
Propán-Bután
Propán
Bután
Etán
Ethanol
Ethen
Oxid etenu
Hexan
Methylbromid
Oxid dusný
Pentan
Propylen
CO - Oxid uhoľnatý
CH4- Metán (zemný plyn, bioplyn, CNG)
C4H10 - Bután (bután, propán-bután, LPG)
NH3 - Amoniak (čpavok)
Výpary z benzínu a nafty
Freon R134a
H2 - Vodík
C2H2 - Acetylen
Chladivá R401A, R404A, R407C, R32, R410A, R12, R22
Chladivo 2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene, HFO-1234yf
Ostatné horľavé a výbušné plyny
  

Zasielanie tovaru

Odosielame najneskôr nasledujúci pracovný deň

Do pobočiek Zásilekovna.sk doručujeme do 24 hodín.

Kuriérom do 48 hodín.

Nad 60 EUR s DPH je doprava v SK zdarma.

Dopravné od 3,- EUR.

Pri registrácii s IČ DPH je DPH 0%

visa  visa

visa  mastercard 

mastercard  maestro

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info