CZ SK

Viac plynové detektory

Pozor!

Dne 21.8.2019 je otevírací doba naší provozovny

od 9:00 hod do 15:00 hod

GasAlert Micro Clip XT detektorBW GasAlert viac plynové detektory

Základné nástroje pracovnej ochrany pred nebezpečnými plynmi. V prostredí kde se môže vyskytovať nebezpečný plyn u ktorého nepoznáme koncentráciu, alebo ktorý nie je možné filtrovať ochrannými filtrami, je správnym riešením tzv. osobný detektor.


Detektory sú voliteľne osaditeľné sondami na jeden až štyri plyny.

 • Varianty: H2S (sírovodík), CO (oxid uhoľnatý), O2 (kyslík), Ex (%LEL výbušné plyny)
 • Sonda EX (%LEL): deteguje prekročenie "medzí výbušnosti" napríklad pre: zemný plyn, LPG, metán, etán, propán, bután, atď.
 • Výhody: malá veľkosť a nízka váha, záznam udalostí, možnosť pripojenia k počítaču, vodotesný, veľmi odolný voči nárazom.
 • Hlavné použitie: meranie koncentrácií, profesionálna ochrana pri práci
 • cena od 10 860,- Kč bez DPH (podľa varianty)

GasAlert Extreme 1-4 plynový

5 položiek

Výrobca:

Zobraziť:

POZOR ZMENA ADRESY NAŠEJ PREVÁDZKÁRNE. Tešíme sa na Vás v Prahe 4 Podolí, vo Dvorecké ulici 28/11.

GasAlertMicro 5, 1 až 5 plynový detektor

GasAlert Micro5

Detektor voliteľne osaditeľný sondami na 1-5 plynov, so vzorkovacou pumpou, denníkom udalostí a radou ďalšieho príslušenstva. Výpočet ceny je vzhľadom k počtu variant a príslušenstvu obtiažny. Prosíme neváhajte nás kontaktovať v prípade akéhokoľvek dotazu. Pre orientačný výpočet použite priložené tabuľky.

 •  GasAlertMicro 5 - (1-5) plynový detektor

H2S, CO, O2, SO2, PH3, NH3, NO2, HCN, Cl2, ClO2, O3, Ex (%LEL)

 • GasAlertMicro 5 IR - (1-5) plynový detektor s infračerveným senzorom pre detekciu CO2

CO2 (IR), H2S, CO, O2, SO2, PH3, NH3,NO2, HCN, Cl2, ClO2, O3, Ex (%LEL)

 • GasAlertMicro 5 PID  - (1-5) plynový detektor s foto-ionizačným senzorom (PID) na VOC (organické zlúčeniny)

VOCs (PID), H2S, CO, O2, SO2, PH3, NH3, NO2, HCN, Cl2, ClO2, O3, Ex (%LEL)

 

 • Slovníček: H2S (Sulfan / Sírovodík), SO2 (Oxid siričitý), HCN (Kyanovodík), CO (Oxid uhoľnatý), NH3 (Amoniak – Čpavok ), Cl2 (Chlór), NO (Oxid dusnatý), NO2 (Oxid dusičitý), PH3 (Fosfán), ETO (Etylénoxid), ClO2 (Chlordioxid), O3 (Ozón), O2 (Kyslík).
 • Sonda EX (%LEL): deteguje prekročenie "medzí výbušnosti" napríklad pre: zemný plyn, LPG, metán, etán, propán, bután, atď.
 • Sonda IR: infračervený senzor pre detekciu CO2
 • Sonda PID: foto-ionizačný senzor na organické zlúčeniny.  (tabuľka detekovaných látok)

GasAlert Micro 5

1 položka

Výrobca:

Zobraziť:
Objednávky do 11:00 expedujeme ten istý deň. Dopravné od 5,50 EUR. Nad 135 EUR doprava zdarma. 

Zasielanie tovaru

Objednávky do 11:00 expedujeme ten istý deň.

Nad 135 EUR s DPH je doprava v SK zdarma.

Dopravné od 5,50 EUR.

gopay

visa  visa

visa  mastercard 

mastercard  maestro

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info